| नयाँ App मा पहिलेका सबै क्लास upload हुदैछन् अहिले जति upload भएका छन् त्यो हेर्दै गर्नुहोला है |      

सबैका लागी सामान्य ज्ञान र समसामयिक ज्ञान