| Banking Class जेठ २ गतेदेखि बेलुका ५ बजेदेखि हुन्छ है math को ७ देखि |