| नासु को written Class जेठ २ गतेदेखि बिहान ६-८ बजे सम्म हुन्छ है |       | Officer written क्लास जेठ ६ गते बिहान ६ बजेदेखि हुने जानकारी गराउदछौ धन्यवाद |       | Banking Class जेठ २ गतेदेखि बेलुका ५ बजेदेखि हुन्छ है math को ७ देखि |      

[ बिषयगत गोरखापत्र] २०७८ बैशाख ०१

LoksewaGyan ९ बैशाख २०७८,बिहीबार
  • [ बिषयगत गोरखापत्र] २०७८ बैशाख ०१
Share this