| नासु को written Class जेठ २ गतेदेखि बिहान ६-८ बजे सम्म हुन्छ है |       | Officer written क्लास जेठ ६ गते बिहान ६ बजेदेखि हुने जानकारी गराउदछौ धन्यवाद |       | Banking Class जेठ २ गतेदेखि बेलुका ५ बजेदेखि हुन्छ है math को ७ देखि |      

[गोरखापत्र बस्तुगत ] २०७८ बैशाख १५

LoksewaGyan २९ बैशाख २०७८,बुधबार
  • [गोरखापत्र बस्तुगत ] २०७८ बैशाख १५
Share this