| नयाँ कक्षाको लागी भर्ना खुल्यो |       | २०७९ को शाखा अधिकृतको विज्ञापन |       | नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना |       | हाल संचालनमा रहेका कक्षाहरु: |      

२०७९ को शाखा अधिकृतको विज्ञापन

LoksewaGyan २९ मंसिर २०७९,बिहीबार

परराष्ट्र ,सामान्य प्रशासन ,राजस्व ,लेखा,लेखापरीक्षण ,र संसद सेवा

खुला-111

महिला-30

आ.ज-26

मधेशि-35

दलित-17

अपांग -5

पि छे-4

प्रथम २०७९/१०/२८ बिहान ११ बजे

दोश्रो :2079/12/2४ दिउसो २ बजे

तेस्रो :2079/12/2५ दिउसो २ बजे

चतुर्थ :2079/12/2६ दिउसो २ बजे

पररास्ट्र

अंग्रेजी भाषा:२०७९/१२/२७ दिउसो २ बजे

नीति तथा अन्तरास्ट्रिय सम्बन्ध २०७९/१२/२८ दिउसो २ बजे

न्याय सेवा

खुला-२८

महिला-८

आ.ज-७

मधेशि-८

दलित-५

अपांग -२

पि छे-१

 

शासन प्रणाली २०७९/१२/२१ दिउसो २ बजे

समसामयिक बिषय :2079/12/22 दिउसो २ बजे

समसामयिक कानुन तथा अभ्यास :2079/12/23 दिउसो २ बजे

रास्टृय मानव अधिकार सेवा नयाँ थप सेवा

खुला-18

महिला-4

आ.ज-3

मधेशि-3

दलित-1

अपांग -1

पि छे-1

प्रथम पत्र

२०७९/१2/17 दिउसो २ बजे

 

दोश्रो पत्र

2079/12/18 दिउसो २ बजे

2079/12/19 दिउसो २ बजे

2079/12/२० दिउसो २ बजे

नयाँ कक्षाहरु आजैबाट हुदैछन् सम्पर्क: 9848383263

 

Share this