| बन्ने होइन त अधिकृत ?? |      

Privacy-Policy

-

1. यदि प्राविधिक कारणवस app र website मा केहि समस्या आएमा जति सक्दो चाडो समस्याको समाधान गर्ने छौ र समाधान गर्न सम्म यहाँहरुले प्रतिक्षा गर्नुपर्ने छ 

२. app या website बाट payment मा केहि समस्या आए 9848383263 मा सम्पर्क गर्नुहोला यदि फोन व्यस्त भए call back आउछ है