| भाद्र १ गते देखि iq क्लास हुन्छ iq नपढ्नु भएकोले एक गते देखि बेलुका ७:15 बजेबाट क्लास आउनुहोला है |      
सुजन भण्डारी

सुजन भण्डारी

LoksewaGyan , Placement