| नासु को written Class जेठ २ गतेदेखि बिहान ६-८ बजे सम्म हुन्छ है |       | Officer written क्लास जेठ ६ गते बिहान ६ बजेदेखि हुने जानकारी गराउदछौ धन्यवाद |       | Banking Class जेठ २ गतेदेखि बेलुका ५ बजेदेखि हुन्छ है math को ७ देखि |      

अनुसन्धान सहायक (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी सरह) को पाठ्यक्रम र परीक्षा योजना

LoksewaGyan
Share this