| नयाँ App मा पहिलेका सबै क्लास upload हुदैछन् अहिले जति upload भएका छन् त्यो हेर्दै गर्नुहोला है |      

सहायक सूचक (सुरक्षा गार्ड) पदको पाठ्यक्रम र परीक्षा योजना २०७७

LoksewaGyan
Share this