| नयाँ कक्षाहरु पुष 28,29 देखि शुरु हुदैछन्  |       | नयाँ कक्षाको लागी भर्ना खुल्यो |       | २०७९ को शाखा अधिकृतको विज्ञापन |       | नयाँ भर्ना सम्बन्धि सूचना |       | हाल संचालनमा रहेका कक्षाहरु: |      

अनुसन्धान अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरह) को पाठ्यक्रम र परीक्षा योजना

LoksewaGyan
Share this